Bildterapi Helena Schiller

Om bildterapi

I bildterapi arbetar man parallellt med kroppen, tanken och känslan. Uttryck startar emotionella, sensoriska och kommunikativa processer. I mötet med bilden ges möjlighet att integrera dessa. Det som inte får lov att vara synligt stör vårt psykiska mående och kan skapa oro och ångest. Genom att måla kan färg, form och symboler göra känslorna synliga och konkreta. De får en form, vilket gör att upplevelser blir lättare att förstå och hantera.

Bilden fungerar som en spegel av ditt inre. Den lyfter fram både medvetna och omedvetna känslor. Inre psykiska processer blir synliga och de blir på så sätt tillgängliga för bearbetning. Med hjälp av olika material, redskap och tekniker väcks minnen och kroppsliga erfarenheter till liv.

När du målat en bild kan vi betrakta den och tillsammans reflektera utifrån bilden. Bearbetning sker både genom den skapande processen och genom det reflekterande samtalet. Bildterapeuten ställer frågor, som fördjupar och för processen vidare. Terapeuten tolkar inte bilden.

För att se sammanhang och den utveckling som skett, är det viktigt att spara alla bilder och se dem tillsammans. I bildterapi talar man om den bildterapeutiska triangeln. Hörnen i triangeln representerar klienten, terapeuten och bilden. Det viktiga är det som sker i mellanrummet, i mötet och samspelet. Bildprocessen integrerar kropp, tanke, känsla och bildar en ny helhet, som kan ge insikt och ett nytt perspektiv.

Bildterapi passar dig som vill arbeta med personlig utveckling för att få självkännedom. Den kan hjälpa dig att fokusera på det som är viktigt i ditt liv. För dig som upplever en stressad tillvaro kan bilden ge möjlighet för alla intryck att få ett uttryck. Du kan stärka din kreativitet och livskraft.

Om du behöver hjälp att bära tunga upplevelser kan bilden ge lättnad. Den ger möjlighet att se upplevser utanför dig själv. Krisbearbetning vid sorg och trauma kan ske i bildarbetet. Bildterapi vänder sig till dig som känner stress, oro, ångest, har kronisk smärta eller utmattningssyndrom.

Bildterapi kan erbjuda en alternativ kommunikation för dig som pratar mycket och intellektualiserar känslor. Bilden kan vara ett verktyg för dig som inte behärskar ett verbalt språk eller saknar ord för känslor. Bildens samlande funktion kan ge tydlighet, vilket kan öka koncentrationsförmågan. Därför vänder jag mig till personer med diagnos ADHD/ADD, autism eller personer som efter en olycka eller sjukdom har liknande behov. Jag vänder mig till privatpersoner, till skolor, behandlingshem och föreningar.

bildterapi, Linköping, Helena, Schiller, bildterapeut, VasavägenUtvecklad av: WebBorgen